Kompetensförsörjning och jakten på talanger står högt på många organisationer och företags agenda. Med mer än 20 års erfarenhet från universitetssektorn och från att arbeta med strategisk platsmarknadsföring inriktad på talanger så är vi redo att hjälpa. Vi bistår våra kunder med rådgivning, strategistöd och utbildning inom kompetensförsörjning, forsknings- och studentsamverkan och talangattraktion.

Kompetensförsörjning på strategisk nivå med fokus på att bygga strukturer och kunskap. Med tydlig koppling till marknadsföring generellt och till de kommunikationsbehov som finns för att attrahera kompetens till en organisation eller plats.

Samverkan med forskare och studenter kring såväl långsiktiga som kortsiktiga gemensamma behov av kunskapsöverföring och utveckling inom alla fakulteter vid lärosäten.

Detta gör vi på ett flertal olika sätt som finns kort beskrivna nedan.

 

Rådgivning

A-P-A erbjuder företag, offentliga organisationer och övriga organisationer rådgivning inom våra två fält. Från kartläggning och inventering av arbetssätt till konkreta råd kring verksamhetsutveckling och möjligheter.

 

Strategi

Långsiktig kompetensförsörjning kräver en genomtänkt plan för att möjliggöra flexibiltet i det dagliga arbetet med till exempel rekrytering. Vi erbjuder analys, förankring och implementeringsstöd för strategiskt arbete med kompetensförsörjning i organisationer och för platser. Samma sak erbjuder vi avseende samverkan med utbildningsaktörer, såväl avseende universitet och högskolor som yrkesinriktade utbildningar.

 

Utbildning

Vi erbjuder föreläsningar, workshops och seminarier inom våra fält. Från korta inspirationsföredrag på ert frukostmöte till sammanhållna utbildningspaket med djup.

 

Omvärldsanalys

Vi kan hjälpa till med att hålla organisationer uppdaterade inom våra specialområden och omsätter i samråd med kunder dessa analyser till interna handlingsplaner eller till kommunikativa insater.