Kompetensförsörjning och jakten på talanger står högt på många organisationer och företags agenda. Med mer än 20 års erfarenhet från universitetssektorn och från att arbeta med strategisk platsmarknadsföring inriktad på talanger så är vi redo att hjälpa. Vi bistår våra kunder med rådgivning, strategistöd och utbildning inom kompetensförsörjning, forsknings- och studentsamverkan och talangattraktion.